TERMINY ZJAZDÓW

TERMINY ZJAZDÓW 

ROK SZKOLNY 2018/2019

SEMESTR II

  1. 09.02-10.02.2019r.

  2. 02.03-03.03.2019r.

  3. 16.03-17.03.2019r.

  4. 30.03-31.03.2019r.

  5. 3.04-14.04.2019r. (koniec VI sem)

  6. 27.04-28.04.2019r.

  7. 11.05-12.05.2019r.

  8. 25.05-26.05.2019r.

  9. 01.06-02.06.2019r.

  10. 15.06-16.06.2019r.

 

Plan zajęć

 

 

Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) semestr II  (plan nr 1)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
09.02.2019 sobota 9.00-9.45 Język angielski  18 M.Rogowska 
9.50-10.35 Język angielski  18 M.Rogowska 
10.40-11.25 Język polski  18 R.Pietras 
11.30-12.15 Język polski  18 R.Pietras 
12.20-13.05 Geografia  18 M.Wiśniewski 
13.10-13.55 Geografia  18 M.Wiśniewski 
14.00-14.45 Matematyka  18 I.Gruszka-Mameła 
14.50-15.35 Matematyka  18 I.Gruszka-Mameła 
10.02.2019 niedziela 9.00-9.45 Podstawy przedsiębiorczości  18 S.Bona 
9.50-10.35 Podstawy przedsiębiorczości  18 S.Bona 
10.40-11.25 Język polski  18 R.Pietras 
11.30-12.15 Język polski  18 R.Pietras 
12.20-13.05 Język angielski  18 M.Rogowska 
13.10-13.55 Język angielski  18 M.Rogowska 
14.00-14.45 Matematyka  18 I.Gruszka-Mameła 
14.50-15.35 Matematyka  18 I.Gruszka-Mameła 
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) semestr IVA  (plan nr 1)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
09.02.2019 sobota 9.00-9.45 Język polski  19 B.Stefańczak 
9.50-10.35 Język polski  19 B.Stefańczak 
10.40-11.25 Matematyka  19 K.Waśko 
11.30-12.15 Matematyka  19 K.Waśko 
12.20-13.05 Geografia  19 J.Jędrzejczyk 
13.10-13.55 Geografia  19 J.Jędrzejczyk 
14.00-14.45 Język angielski  19 M.Rogowska 
14.50-15.35 Język angielski  19 M.Rogowska 
10.02.2019 niedziela 9.00-9.45 Wiedza o społeczeństwie  19 R.Knap-Godyń 
9.50-10.35 Wiedza o społeczeństwie  19 R.Knap-Godyń
10.40-11.25 Język polski  19 B.Stefańczak 
11.30-12.15 Język polski  19 B.Stefańczak 
12.20-13.05 Matematyka  19 K.Waśko 
13.10-13.55 Matematyka  19 K.Waśko 
14.00-14.45 Język angielski  19 M.Rogowska 
14.50-15.35 Język angielski  19 M.Rogowska 
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) semestr IV B   (plan nr 1)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
09.02.2019 sobota 9.00-9.45 Matematyka  20 K.Waśko 
9.50-10.35 Matematyka  20 K.Waśko 
10.40-11.25 Język polski  20 B.Stefańczak 
11.30-12.15 Język polski  20 B.Stefańczak 
12.20-13.05 Język angielski  20 M.Rogowska 
13.10-13.55 Język angielski  20 M.Rogowska 
14.00-14.45 Geografia  20 J.Jędrzejczyk 
14.50-15.35 Geografia  20 J.Jędrzejczyk 
10.02.2019 niedziela 9.00-9.45 Język angielski  20 M.Rogowska 
9.50-10.35 Język angielski  20 M.Rogowska 
10.40-11.25 Wiedza o społeczeństwie  20 R.Knap-Godyń 
11.30-12.15 Wiedza o społeczeństwie  20 R.Knap-Godyń 
12.20-13.05 Język polski  20 B.Stefańczak 
13.10-13.55 Język polski  20 B.Stefańczak 
14.00-14.45 Matematyka  20 K.Waśko 
14.50-15.35 Matematyka  20 K.Waśko 
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) semestr VI A  (plan nr 1)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
09.02.2019 sobota 9.00-9.45 Język polski  21 R.Pietras 
9.50-10.35 Język polski  21 R.Pietras 
10.40-11.25 Język angielski  21 M.Rogowska 
11.30-12.15 Język angielski  21 M.Rogowska 
12.20-13.05 Matematyka  21 I.Gruszka-Mameła 
13.10-13.55 Matematyka  21 I.Gruszka-Mameła 
14.00-14.45 Geografia  21 M.Wiśniewski 
14.50-15.35 Geografia  21 M.Wiśniewski 
15.40-16.25 Geografia  21 M.Wiśniewski 
16.30-17.17 Geografia  21 M.Wiśniewski 
10.02.2019 niedziela 9.00-9.45 Język polski  21 R.Pietras 
9.50-10.35 Język polski  21 R.Pietras 
10.40-11.25 Język angielski  21 M.Rogowska 
11.30-12.15 Język angielski  21 M.Rogowska 
12.20-13.05 Matematyka  21 I.Gruszka-Mameła 
13.10-13.55 Matematyka  21 I.Gruszka-Mameła 
14.00-14.45 Wiedza o społeczeństwie  21 J.Odrowąż-Piramowicz
14.50-15.35 Wiedza o społeczeństwie  21 J.Odrowąż-Piramowicz 
15.40-16.25 Wiedza o społeczeństwie  21 J.Odrowąż-Piramowicz 
16.30-17.17 Wiedza o społeczeństwie  21 J.Odrowąż-Piramowicz 
Technik administracji semestr II (plan nr 1)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
09.02.2019 sobota        
9.50-10.35 Podstawy prawa pracy  12 J.Foksiński 
10.40-11.25 Podstawy prawa pracy  12 J.Foksiński 
11.30-12.15 Podstawy prawa pracy  12 J.Foksiński 
12.20-13.05 Podstawy prawa pracy  12 J.Foksiński 
13.10-13.55 Podstawy prawa pracy  12 J.Foksiński 
14.00-14.45 Podstawy prawa pracy  12 J.Foksiński 
14.50-15-35 Podstawy prawa pracy  12 J.Foksiński 
15.40-16.25 Język angielski w administracji  12 M.Rogowska 
16.30-17.15 Język angielski w administracji  12 M.Rogowska 
10.02.2019 niedziela 10.40-11.25 Postępowanie w administracji  12 J.Ziółek 
11.30-12.15 Postępowanie w administracji  12 J.Ziółek 
12.20-13.05 Postępowanie w administracji  12 J.Ziółek 
13.10-13.55 Postępowanie w administracji  12 J.Ziółek 
14.00-14.45 Postępowanie w administracji  12 J.Ziółek 
14.50-15-35 Postępowanie w administracji  12 J.Ziółek 
       
       
Technik administracji semestr IV (plan nr 1)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
09.02.2019 sobota 9.00-9.45 Postępowanie w administracji  13 J.Ziółek 
9.50-10.35 Postępowanie w administracji  13 J.Ziółek 
10.40-11.25 Postępowanie w administracji  13 J.Ziółek 
11.30-12.15 Postępowanie w administracji  13 J.Ziółek 
12.20-13.05 Podstawy prawa administracyjnego  13 M.Szreder 
13.10-13.55 Podstawy prawa administracyjnego  13 M.Szreder 
14.00-14.45 Podstawy prawa administracyjnego  13 M.Szreder 
14.50-15-35 Podstawy prawa administracyjnego  13 M.Szreder 
15.40-16.25 Wykonywanie pracy biurowej  13 I.Gruszka-Mameła 
16.30-17.15 Wykonywanie pracy biurowej  13 I.Gruszka-Mameła 
10.02.2019 niedziela 9.00-9.45 Postępowanie w administracji  13 J.Ziółek 
9.50-10.35 Postępowanie w administracji  13 J.Ziółek 
10.40-11.25 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej  13 S.Bona 
11.30-12.15 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej  13 S.Bona 
12.20-13.05 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej  13 S.Bona 
13.10-13.55 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej  13 S.Bona 
14.00-14.45 Podstawy prawa administracyjnego  13 M.Szreder 
14.50-15-35 Podstawy prawa administracyjnego  13 M.Szreder 
15.40-16.25 Postępowanie w administracji  13 J.Ziółek 
16.30-17.15 Postępowanie w administracji  13 J.Ziółek 

  

Wpłaty

Opłaty prosimy kierować na poniższy rachunek bankowy

Raiffeisen POLBANK

68 1750 0012 0000 0000 2235 7767

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko, oraz miesiąc za który jest wpłata.

MATURA I EZGAMIN ZAWODOWY

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna