Plan zajęć

 

Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) semestr II  (plan nr 10)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
15.06.2019 sobota 9.00-9.45 Matematyka- egzamin pisemny  18 I.Gruszka-Mameła 
9.50-10.35 Matematyka- egzamin pisemny  18 I.Gruszka-Mameła 
10.40-11.25 Język polski- egzamin ustny  18 R.Pietras 
11.30-12.15 Język polski- egzamin ustny  18 R.Pietras 
16.06.2019 niedziela 9.00-9.45 Matematyka- egzamin ustny/ Geografia- egzamin ustny  18 I.Gruszka-Mameła/ J.Jędrzejczyk 
9.50-10.35 Matematyka- egzamin ustny/ Geografia- egzamin ustny  18 I.Gruszka-Mameła/ J.Jędrzejczyk 
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) semestr IVA  (plan nr 10)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
15.06.2019 sobota 9.00-9.45 Geografia  19 J.Jędrzejczyk 
9.50-10.35 Geografia  19 J.Jędrzejczyk 
10.40-11.25 Geografia  19 J.Jędrzejczyk 
11.30-12.15 Geografia  19 J.Jędrzejczyk 
16.06.2019 niedziela 9.00-9.45 Język polski- egzamin ustny / Historia i społeczeństwo- egzamin ustny  19 B.Stefańczak / R.Knap-Godyń 
9.50-10.35 Język polski- egzamin ustny / Historia i społeczeństwo- egzamin ustny  19 B.Stefańczak / R.Knap-Godyń 
10.40-11.25 Geografia- egzamin ustny  19 J.Jędrzejczyk 
11.30-12.15 Geografia- egzamin ustny  19 J.Jędrzejczyk 
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) semestr IV B   (plan nr 10)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
15.06.2019 sobota 9.00-9.45 Język polski- egzamin pisemny  20 B.Stefańczak 
9.50-10.35 Język polski- egzamin pisemny  20 B.Stefańczak 
10.40-11.25 Język angielski- egzamin pisemny  20 M.Rogowska 
11.30-12.15 Język angielski- egzamin pisemny  20 M.Rogowska 
16.06.2019 niedziela 9.00-9.45 Język angielski- egzamin ustny 20 M.Rogowska 
9.50-10.35 Język angielski- egzamin ustny  20 M.Rogowska 
10.40-11.25 Język polski- egzamin ustny  20 B.Stefańczak 
11.30-12.15 Język polski- egzamin ustny  20 B.Stefańczak 
Technik administracji semestr II (plan nr 10)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
15.06.2019 sobota 9.00-9.45 Podstawy prawa administracyjnego- egzamin ustny/ Wykonywanie pracy biurowej- egzamin ustny  12 M.Szreder/ R.Zielkowski 
9.50-10.35 Podstawy prawa administracyjnego- egzamin ustny/ Wykonywanie pracy biurowej- egzamin ustny  12 M.Szreder/ R.Zielkowski 
10.40-11.25 Postępowanie w administracji  12 J.Ziółek 
11.30-12.15 Postępowanie w administracji  12 J.Ziółek 
12.20-13.05 Postępowanie w administracji- egzamin pisemny   12 J.Ziółek 
  13.10-13.55 Postępowanie w administracji- egzamin pisemny    J.Ziółek 
16.06.2019 niedziela 09.00-09.45 Postępowanie w administracji- egzamin ustny/ Podstawy prawa pracy- egzamin ustny  12 J.Ziółek/ J.Foksiński 
9.50-10.35 Postępowanie w administracji- egzamin ustny/ Podstawy prawa pracy- egzamin ustny  12 J.Ziółek/ J.Foksiński 
Technik administracji semestr IV (plan nr 10)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
15.06.2019 sobota 9.00-9.45 Postępowanie w administracji- egzamin pisemny  13 J.Ziółek 
9.50-10.35 Postępowanie w administracji- egzamin pisemny  13 J.Ziółek 
10.40-11.25 Wykonywanie pracy biurowej- egzamin ustny/ Podstawy prawa administracyjnego- egzamin ustny  13 I.Gruszka-Mameła/ M.Szreder  
11.30-12.15 Wykonywanie pracy biurowej- egzamin ustny/ Podstawy prawa administracyjnego- egzamin ustny  13 I.Gruszka-Mameła/ M.Szreder  
16.06.2019 niedziela 9.00-9.45 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej- egzamin ustny  13 S.Bona
9.50-10.35 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej- egzamin ustny 13 S.Bon 
  10.40-11.25 Postępowanie w administracji- egzamin ustny  13 J.Ziółek
  11.30-12.15 Postępowanie w administracji- egzamin ustny  13 J.Ziółek

MATURA I EZGAMIN ZAWODOWY

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna