buy essay

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Poza kształceniem teoretycznym wynikającym z programu nauczania dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość zaobserwowania jak wygląda praca w służbach mundurowych. Uczęszczanie do naszej szkoły pozwala na wcześniejsze sprawdzenie własnych predyspozycji do pracy w wybranej jednostce mundurowej.

Dla osób zainteresowanych, dodatkowo poza programem nauczania dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego realizowane będą w ciągu 3 lat nauki autorskie programy, takie jak np. edukacja wojskowa, edukacje policyjna, edukacja pożarnicza, sztuki walki. Celem tej edukacji jest przygotowanie do egzaminów wstępnych wybranych przez siebie jednostek mundurowych. Realizowane przedmioty będą oceniane na bieżąco przez prowadzących poszczególne zajęcia (poza programem nauczania dla ZLO).

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w naszej szkole oraz we wszystkich szkołach cywilnych, nie daje zawodu, nie gwarantuje pracy w wybranej jednostce mundurowej. Absolwenci zdobywają wykształcenie średnie - upoważniające ich do kontynuowania nauki w szkole policealnej. Natomiast świadectwo maturalne umożliwia im rozpoczęcie studiów na dowolnych kierunkach jeśli stwierdzą, że nie chcą być "MUNDUROWYM".

MATURA I EZGAMIN ZAWODOWY

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna