SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LO sem. 5 i 6

PDF

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA V i VI SEMESTRU

ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W LĘBORKU

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

Podręcznik

(autor, tytuł, wydawnictwo)

Nr programu w szkole

1.    

j.polski

Ponad słowami

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Część 2 - Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Ewa Mirkowska-Treugutt, Nowa Era Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 425/4/2013

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3 - Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Robert Pruszczyński, Nowa Era Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 425/5/2014

LJP-1/I/2013/2014

2.

matematyka

 

MATeMAtyka. Zakres podstawowy

MATeMAtyka. Podręcznik dla klasy 3 szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym - Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Nowa Era Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 378/3/2014

LM-1/I/2013/2014

3.

j.angielski

 

 

Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy - Marta Umińska, Bob Hastnigs, Dominika Chandler, Hanna Mrozowska, Pearson Central Europe Sp. z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 351/2011

LJA-1/I/2013/2014

4.

geografia

 

Oblicza geografii

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Roman Malarz, Marek Więckowski, Nowa Era Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 501/3/2014

LG-2/I/2013/2014

5.

historia i społeczeństwo

 

Poznać przeszłość

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Tomasz Maćkowski, Nowa Era Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 659/1/2013

LHS-1/I/2013/2014

6.

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 2 – Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki, Nowa Era Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 630/2/2014

LW-2/I/2013/2014