Szkoła policealna

Przyjęcie do Szkoły Policealnej PRYMUS odbywa się w oparciu o umowę o naukę oraz kwestionariusz osobowy. Powyższe dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły, oba dokumenty wypełniane są na miejscu. Jako załączniki należy dołączyć:

 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana);
 • zaświadczenie lekarskie;
 • 4 zdjęcia.

Szkoła Policealna Prymus oferuje możliwość kształcena w następujących kierunkach:

 • technik ochrony fizycznej osób i mienia (licencja II stopnia)
 • technik BHP
 • technik rachunkowości
 • technik agrobiznesu
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka środowiskowa
 • technik obsługi turystycznej
 • technik informatyk
 • technik hotelarstwa
 • technik administracji
 • technik prac biurowych
 • technik spedytor
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik budownictwa

MATURA I EZGAMIN ZAWODOWY

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna