TECHNIK OPIEKUNKA DZIECIĘCA

INFORMACJA O ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Opiekunka dziecięcazajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest więc kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

Opiekunki mogą pracowaćw żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi). Opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

 

Oferta kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca skierowana jest do osób, które posiadają wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana). Nie ma również ograniczeń wiekowych.

Okres nauczania:2 lata

Tryb nauczania:stacjonarny

Przedmioty w zawodzie opiekunka dziecięca:

·         Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

·         Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

·         Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

·         Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem

·         Język migowy

·         Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka

·         Pielęgnacja i wychowanie dziecka

·         Opieka nad dzieckiem

·         Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

·         Praktyki zawodowe

Pod koniec IV semestru odbywa się egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację Z.11. - Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.