TECHNIK BHP

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Technik bezpieczeństwa i higieny pracysporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracymoże podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

 

 

Oferta kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy skierowana jest do osób, które posiadają wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana). Nie ma również ograniczeń wiekowych.

Okres nauczania:3 semestry (1,5 roku)

Tryb nauczania:zaoczny

Przedmioty w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

·         Podstawy prawa pracy

·         Techniczne bezpieczeństwo pracy

·         Ergonomia w procesie pracy

·         Zagrożenia w środowisku pracy

·         Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

·         Ocena ryzyka zawodowego

·         Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

·         Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

·         Praktyki zawodowe

 

Pod koniec III semestru odbywa się egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację Z.13. - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.