TECHNIK MASAŻYSTA

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA   

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik masażystastanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Technik masażystamoże pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

 

Oferta kształcenia w zawodzie technik masażysta skierowana jest do osób, które posiadają wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana). Nie ma również ograniczeń wiekowych.

Okres nauczania:2 lata

Tryb nauczania:stacjonarny

Przedmioty w zawodzie technik masażysta:

·         Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

·         Język obcy w ochronie zdrowia

·         Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia

·         Pierwsza pomoc w stanach zagrożeni zdrowia i życia

·         Język migowy

·         Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

·         Teoretyczne podstawy masażu

·         Anatomia z fizjologią

·         Zarys fizjoterapii

·         Zagadnienia kliniczne w masażu

·         Masaż

·         Fizjoterapia

·         Anatomia topograficzna

·         Praktyki zawodowe

 

Pod koniec IV semestru odbywa się egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację Z.1. - Świadczenie usług w zakresie masażu.