SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA TECHNIKA ADMINISTRACJI sem. 3 i 4

PDF

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I 2015/2016 DLA TECHNIKA ADMINISTRACJI

SZKOŁY POLICEALNEJ „PRYMUS” W LĘBORKU

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

Podręcznik

(autor, tytuł, wydawnictwo)

Nr programu w szkole

1.     

Podstawy przedsiębiorczości

Technik administracji 334306

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjlanych - Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, Nowa Era Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 467/2012

334306/1/2013/2014

2.

Język angielski w administracji

Technik administracji 334306

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej – Joanna Badowska-Kionka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., Warszawa 2013

334306/2/2013/2014

3.

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

Technik administracji 334306

Prowadzenie działalności gospodarczej – Teresa Gorzelany, Wiesława Aue, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. Z o.o., Warszawa 2013

 

Wprowadzenie do ekonomii – Ewelina Nojszewska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

Zarys statystyki – Alicja Maksimowicz-Ajchel, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

334306/3/2013/2014

4.

Podstawy prawa cywilnego

Technik administracji 334306

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego. Cześć 2 Podstawy prawa cywilnego – Joanna Ablewicz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., Warszawa 2013

334306/4/2013/2014

5.

Podstawy prawa pracy

Technik administracji 334306

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego. Część 1 Podstawy prawa pracy – Jacek Boratyński, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., Warszawa 2013

334306/5/2013/2014

6.

Podstawy prawa administracyjnego

Technik administracji 334306

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego – Joanna Ablewicz, Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa, Emilia Rucińska-Sech, Jarosław Wierzbicki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., Warszawa 2013

334306/6/2013/2014

7.

Podstawy finansów publicznych

Technik administracji 334306

Podstawy finansów publicznych – Zofia Mielczarczyk, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., Warszawa 2013

334306/7/2013/2014

8.

Wykonywanie pracy biurowej

Technik administracji 334306

Organizacja i technika pracy biurowej - Urszula Łatka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013

334306/8/2013/2014

9.

Postępowanie w administracji

Technik administracji 334306

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - Joanna Ablewicz, Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa, Emilia Rucińska-Sech, Jarosław Wierzbicki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013

334306/9/2013/2014