SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

PDF

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I 2016/2017 DLA TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

SZKOŁY POLICEALNEJ „PRYMUS” W LĘBORKU

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

Podręcznik

(autor, tytuł, wydawnictwo)

Nr programu w szkole

1.

Podstawy przedsiębiorczości

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, Nowa Era Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 467/2012

325509/1/2015/2016

2.

Podstawy prawa pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy – Tadeusz Cieszkowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 50/2015

325509/2/2015/2016

3.

Ergonomia w procesie pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Ergonomiczne warunki pracy – Wanda Bukała, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 25/2015

325509/3/2015/2016

4.

Zagrożenia w środowisku pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego – Wanda Bakuła, Tadeusz Cieszkowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 39/2015

325509/4/2015/2016

5.

Język angielski w bezpieczeństwie i higienie pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej – Joanna Badowska-Kionka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., Warszawa 2013

325509/5/2015/2016

6.

Ocena ryzyka zawodowego

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego – Wanda Bakuła, Tadeusz Cieszkowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 39/2015

325509/6/2015/2016

7.

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – Tadeusz Cieszkowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 42/2015

325509/7/2015/2016

8.

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Szkolenia i usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – Wanda Bukała, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 10/2015

325509/8/2015/2016

9.

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy – Tadeusz Cieszkowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Spółka z o.o.; numer ewidencyjny w wykazie: 50/2015

325509/9/2015/2016