Plan

Terminy zjazdów Plan
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (4 lata) semestr II (plan nr 2)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
27.02.2021 sobota 9.00-9.30 Język angielski- L1_Język angielski  Teams M.Rogowska 
9.35-10.05 Język angielski- L1_Język angielski  Teams M.Rogowska 
10.15-10.45 Język polski- L1_Język polski  Teams B.Stefańczak 
10.50-11.20 Język polski- L1_Język polski  Teams B.Stefańczak 
11.30-12.00 Matematyka- L1_Matematyka Teams  E.Górska 
12.05-12.35 Matematyka- L1_Matematyka Teams  E.Górska 
12.40-13.15 Chemia-L1_Chemia Teams A.Gryfkowiec
13.20-13.50 Chemia-L1_Chemia Teams A.Gryfkowiec
28.02.2021 niedziela 9.00-9.30 Język polski- L1_Język polski  Teams B.Stefańczak 
9.35-10.05 Język polski- L1_Język polski  Teams B.Stefańczak 
10.15-10.45 Historia-L1_Historia Teams R.Knap-Godyń
10.50-11.20 Historia-L1_Historia Teams R.Knap-Godyń
11.30-12.00 Matematyka- L1_Matematyka Teams  E.Górska 
12.05-12.35 Matematyka- L1_Matematyka Teams  E.Górska 
12.40-13.15 Wiedza o społeczeństwie- L1_Wos Teams J.Odrowąż-Piramowicz 
13.20-13.50 Wiedza o społeczeństwie- L1_Wos Teams J.Odrowąż-Piramowicz 
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) semestr IV A  (plan nr 2)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
27.02.2021 sobota 9.00-9.30 Matematyka- L3_Matematyka  Teams E.Górska 
9.35-10.05 Matematyka- L3_Matematyka  Teams E.Górska 
10.15-10.45 Język angielski- L3_Język angielski  Teams M.Rogowska 
10.50-11.20 Język angielski- L3_Język angielski  Teams M.Rogowska 
11.30-12.00 Język polski- L3_Język polski  Teams B.Stefańczak 
12.05-12.35 Język polski- L3_Język polski  Teams B.Stefańczak 
12.40-13.15 Geografia- L3_Geografia  Teams M.Wiśniewski 
13.20-13.50 Geografia- L3_Geografia  Teams M.Wiśniewski 
28.02.2021 niedziela 9.00-9.30 Historia i społeczeństwo- L3_Historia i społ.  Teams R.Knap-Godyń 
9.35-10.05 Historia i społeczeństwo- L3_Historia i społ.  Teams R.Knap-Godyń 
10.15-10.45 Język polski- L3_Język polski  Teams B.Stefańczak 
10.50-11.20 Język polski- L3_Język polski  Teams B.Stefańczak 
11.30-12.00 Język angielski- L3_Język angielski  Teams M.Rogowska 
12.05-12.35 Język angielski- L3_Język angielski  Teams M.Rogowska 
12.40-13.15 Matematyka- L3_Matematyka  Teams E.Górska 
13.20-13.50 Matematyka- L3_Matematyka  Teams E.Górska 
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) semestr VI A i B   (plan nr 2)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
27.02.2021 sobota 9.00-9.30 Język polski- L5_Język polski Teams B.Stefańczak 
9.35-10.05 Język polski- L5_Język polski Teams B.Stefańczak 
10.15-10.45 Matematyka-L5_Matematyka  Teams E.Górska 
10.50-11.20 Matematyka-L5_Matematyka  Teams E.Górska 
11.30-12.00 Język angielski- L5_Język angielski Teams M.Rogowska 
12.05-12.35 Język angielski- L5_Język angielski Teams M.Rogowska 
12.40-13.15 Wiedza o społeczeństwie- L5_Wos Teams R.Knap-Godyń 
13.20-13.50 Wiedza o społeczeństwie- L5_Wos Teams R.Knap-Godyń 
28.02.2021 niedziela 9.00-9.30 Geografia-L5_Geografia  Teams M.Wiśniewski 
9.35-10.05 Geografia-L5_Geografia  Teams M.Wiśniewski 
10.15-10.45 Matematyka-L5_Matematyka  Teams E.Górska 
10.50-11.20 Matematyka-L5_Matematyka  Teams E.Górska 
11.30-12.00 Język polski- L5_Język polski Teams B.Stefańczak 
12.05-12.35 Język polski- L5_Język polski Teams B.Stefańczak 
12.40-13.15 Język angielski- L5_Język angielski Teams M.Rogowska 
13.20-13.50 Język angielski- L5_Język angielski Teams M.Rogowska 
Technik administracji semestr II (plan nr 2)
DATA GODZINY PRZEDMIOT   WYKŁADOWCA
27.02.2021 sobota 9.00-9.30 Organizacja pracy biurowej- A1_Orga. Pracy biurowej  TEAMS K.Kilanowska 
9.35-10.05 Organizacja pracy biurowej- A1_Orga. Pracy biurowej  TEAMS K.Kilanowska 
10.15-10.45 Podstawy prawa cywilnego- A1_Podstawy prawa cywilnego  TEAMS M.Szreder 
10.50-11.20 Podstawy prawa cywilnego- A1_Podstawy prawa cywilnego  TEAMS M.Szreder 
11.30-12.00 Postępowanie administracyjnego- A1_Postęp. administracyjne  TEAMS J.Ziółek 
12.05-12.35 Postępowanie administracyjnego- A1_Postęp. administracyjne  TEAMS J.Ziółek 
12.45-13.15 Postępowanie administracyjnego- A1_Postęp. administracyjne  TEAMS J.Ziółek 
13.20-13.50 Postępowanie administracyjnego- A1_Postęp. administracyjne  TEAMS J.Ziółek 
14.00-14.30 Postępowanie administracyjnego- A1_Postęp. administracyjne  TEAMS J.Ziółek 
14.35-15.05 Postępowanie administracyjnego- A1_Postęp. administracyjne  TEAMS J.Ziółek 
28.02.2021 niedziela 9.00-9.30 Podstawy prawa administracyjnego- A1_Podst prawa admin.  TEAMS J.Ziółek 
9.35-10.05 Podstawy prawa administracyjnego- A1_Podst prawa admin.  TEAMS J.Ziółek 
10.15-10.45 Postępowanie administracyjnego- A1_Postęp. administracyjne  TEAMS J.Ziółek 
10.50-11.20 Postępowanie administracyjnego- A1_Postęp. administracyjne  TEAMS J.Ziółek 
11.30-12.00 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biur. TEAMS K.Kilanowska 
12.05-12.35 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biur. TEAMS K.Kilanowska 
12.45-13.15 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biur. TEAMS K.Kilanowska 
13.20-13.50 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biur. TEAMS K.Kilanowska 
14.00-14.30 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biur. TEAMS K.Kilanowska 
14.35-15.05 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biur. TEAMS K.Kilanowska 
Technik administracji semestr IV (plan nr 2)
DATA GODZINY PRZEDMIOT   WYKŁADOWCA
27.02.2021 sobota 9.00-9.30 Podstawy prawa cywilnego- A3_Podst. prawa cywilnego  TEAMS M.Szreder 
9.35-10.05 Podstawy prawa cywilnego- A3_Podst. prawa cywilnego  TEAMS M.Szreder 
10.15-10.45 Podstawy finansów publicznych- A3_Podst. finansów pub.  TEAMS K.Kilanowska 
10.50-11.20 Podstawy finansów publicznych- A3_Podst. finansów pub.  TEAMS K.Kilanowska 
11.30-12.00 Podstawy finansów publicznych- A3_Podst. finansów pub.  TEAMS K.Kilanowska 
12.05-12.35 Podstawy finansów publicznych- A3_Podst. finansów pub.  TEAMS K.Kilanowska 
12.45-13.15 Pracownia pracy biurowej- A3_Pracownia pracy biur.  TEAMS K.Kilanowska 
13.20-13.50 Pracownia pracy biurowej- A3_Pracownia pracy biur.  TEAMS K.Kilanowska 
14.00-14.30 Pracownia pracy biurowej- A3_Pracownia pracy biur.  TEAMS K.Kilanowska 
14.35-15.05 Pracownia pracy biurowej- A3_Pracownia pracy biur.  TEAMS K.Kilanowska 
28.02.2021 niedziela 9.00-9.30 Podstawy prawa pracy- A3_Podstawy prawa pracy  TEAMS R.Zielkowski 
9.35-10.05 Podstawy prawa pracy- A3_Podstawy prawa pracy  TEAMS R.Zielkowski 
10.15-10.45 Podstawy prawa pracy- A3_Podstawy prawa pracy  TEAMS R.Zielkowski 
10.50-11.20 Podstawy prawa pracy- A3_Podstawy prawa pracy  TEAMS R.Zielkowski 
11.30-12.00 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
12.05-12.35 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
12.45-13.15 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
13.20-13.50 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
14.00-14.30 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
14.35-15.05 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 

TERMINY ZJAZDÓW 

ROK SZKOLNY 2020/2021

SEMESTR II

13.02-14.02.2021r.

27.02-28.02.2021r.

13.03-14.03.2021r.

27.03-28.03.2021r.

10.04-11.04.2021r. 

24.04-25.04.2021r. (koniec dla sem VI ZLO) 

08.05-09.05.2021r.

22.05-23.05.2021r.

12.06-13.06.2021r. 

19.06-20.06.2021