Plan

Terminy zjazdów Plan
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (4 lata) semestr II (plan nr 7)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
08.05.2021 sobota 9.00-9.30 Język polski- L1_Język polski  Teams B.Stefańczak 
9.35-10.05 Język polski- L1_Język polski  Teams B.Stefańczak 
10.15-10.45 Podstawy przedsiębiorczości- L1_Podstawy przedsiębiorczości Teams  M.Odrowąż-Piramowicz 
10.50-11.20 Podstawy przedsiębiorczości- L1_Podstawy przedsiębiorczości Teams  M.Odrowąż-Piramowicz 
11.30-12.00 Wiedza o społeczeństwie- L1_Wos  Teams  J.Odrowąż-Piramowicz 
12.05-12.35 Wiedza o społeczeństwie- L1_Wos  Teams  J.Odrowąż-Piramowicz 
12.40-13.15 Geografia- L1_Geografia  Teams  M.Wiśniewski 
13.20-13.50 Geografia- L1_Geografia  Teams  M.Wiśniewski 
       
09.05.2021 niedziela 9.00-9.30 Historia- L1_Historia  Teams R.Knap-Godyń 
9.35-10.05 Historia- L1_Historia  Teams R.Knap-Godyń 
10.15-10.45 Biologia- L1_Biologia  Teams E.Grabiec 
10.50-11.20 Biologia- L1_Biologia  Teams E.Grabiec
11.30-12.00 Chemia- L1_Chemia  Teams B.Weber
12.05-12.35 Chemia- L1_Chemia  Teams B.Weber
12.40-13.15 Fizyka- L1_Fizyka  Teams B.Złoch 
13.20-13.50 Fizyka- L1_Fizyka  Teams  B.Złoch
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) semestr IV A  (plan nr 7)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
08.05.2021 sobota 9.00-9.30 Matematyka- L3_Matematyka  Teams E.Górska 
9.35-10.05 Matematyka- L3_Matematyka  Teams E.Górska 
10.15-10.45 Język polski- L3_Język polski  Teams  B.Stefańczak  
10.50-11.20 Język polski- L3_Język polski  Teams  B.Stefańczak  
11.30-12.00 Język angielski- L3_Język angielski  Teams  M.Rogowska 
12.05-12.35 Język angielski- L3_Język angielski  Teams  M.Rogowska 
12.40-13.15 Wiedza o społeczeństwie- L3_Wos  Teams J.Odrowąż-Piramowicz 
13.20-13.50 Wiedza o społeczeństwie- L3_Wos  Teams J.Odrowąż-Piramowicz 
09.05.2021 niedziela 9.00-9.30 Geografia-L3_Geografia  Teams M.Wiśniewski 
9.35-10.05 Geografia-L3_Geografia  Teams M.Wiśniewski 
10.15-10.45 Historia i społeczeństwo- L3_Historia i społ.  Teams  R.Knap-Godyń 
10.50-11.20 Historia i społeczeństwo- L3_Historia i społ.  Teams  R.Knap-Godyń 
11.30-12.00 Matematyka- L3_Matematyka  Teams E.Górska 
12.05-12.35 Matematyka- L3_Matematyka  Teams E.Górska 
12.40-13.15 Język polski- L3_Język polski  Teams  B.Stefańczak 
13.20-13.50 Język polski- L3_Język polski  Teams  B.Stefańczak 
Technik administracji semestr II (plan nr 7)
DATA GODZINY PRZEDMIOT   WYKŁADOWCA
08.05.2021 sobota 9.00-9.30 Język angielski zawodowy- A1_Język angielski zawodowy TEAMS M.Rogowska 
9.35-10.05 Język angielski zawodowy- A1_Język angielski zawodowy TEAMS M.Rogowska 
10.15-10.45 Język angielski zawodowy- A1_Język angielski zawodowy TEAMS M.Rogowska 
10.50-11.20 Język angielski zawodowy- A1_Język angielski zawodowy TEAMS M.Rogowska 
11.30-12.00 Podstawy prawa administracyjnego- A1_Podst. prawa admin. TEAMS J.Ziółek 
12.05-12.35 Podstawy prawa administracyjnego- A1_Podst. prawa admin. TEAMS J.Ziółek 
12.45-13.15 Podstawy prawa administracyjnego- A1_Podst. prawa admin. TEAMS J.Ziółek 
13.20-13.50 Podstawy prawa administracyjnego- A1_Podst. prawa admin. TEAMS J.Ziółek 
14.00-14.30 Postępowanie administracyjne- A1_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
14.35-15.05 Postępowanie administracyjne- A1_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
09.05.2021 niedziela        
9.35-10.05 Podstawy prawa cywilnego- A1_Podst. prawa cywilnego  TEAMS  M.Szreder
10.15-10.45 Język angielski zawodowy- A1_Język angielski zawodowy TEAMS M.Rogowska 
10.50-11.20 Język angielski zawodowy- A1_Język angielski zawodowy TEAMS M.Rogowska 
11.30-12.00 Podstawy prawa administracyjnego- A1_Podst. prawa admin.
EGZAMIN PISEMNY 
TEAMS J.Ziółek 
12.05-12.35 Podstawy prawa administracyjnego- A1_Podst. prawa admin.
EGZAMIN PISEMNY 
TEAMS J.Ziółek 
12.45-13.15 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biurowej.  TEAMS K.Kilanowska 
13.20-13.50 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biurowej.  TEAMS K.Kilanowska 
14.00-14.30 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biurowej.  TEAMS K.Kilanowska 
14.35-15.05 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biurowej.  TEAMS K.Kilanowska 
Technik administracji semestr IV (plan nr 7)
DATA GODZINY PRZEDMIOT   WYKŁADOWCA
08.05.2021 sobota 9.00-9.30 Podstawy prawa cywilnego- A3_Podstawy prawa cywilnego  TEAMS  M.Szreder 
9.35-10.05 Podstawy prawa cywilnego- A3_Podstawy prawa cywilnego  TEAMS  M.Szreder 
10.15-10.45 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw- A3_Ekon. podst. funk. przed.  TEAMS  K.Kilanowska 
10.50-11.20 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw- A3_Ekon. podst. funk. przed.  TEAMS  K.Kilanowska 
11.30-12.00 Pracownia pracy biurowej- A3_ Pracownia pracy biurowej  TEAMS  K.Kilanowska 
12.05-12.35 Pracownia pracy biurowej- A3_ Pracownia pracy biurowej  TEAMS  K.Kilanowska 
12.45-13.15 Podstawy prawa pracy- A3_Podstawy prawa pracy  TEAMS R.Zielkowski 
13.20-13.50 Podstawy prawa pracy- A3_Podstawy prawa pracy  TEAMS R.Zielkowski 
14.00-14.30 Podstawy prawa pracy- A3_Podstawy prawa pracy  TEAMS R.Zielkowski 
14.35-15.05 Podstawy prawa pracy- A3_Podstawy prawa pracy  TEAMS R.Zielkowski 
09.05.2021 niedziela 9.00-9.30 Podstawy prawa administracyjnego- A3_Podst. prawa admin.  TEAMS J.Ziółek 
9.35-10.05 Podstawy prawa administracyjnego- A3_Podst. prawa admin.  TEAMS J.Ziółek 
10.15-10.45 Podstawy prawa administracyjnego- A3_Podst. prawa admin.  TEAMS J.Ziółek 
10.50-11.20 Podstawy prawa administracyjnego- A3_Podst. prawa admin.  TEAMS J.Ziółek 
11.30-12.00 Podstawy finansów publicznych – A3_Podst. finan. publicznych  TEAMS  K.Kilanowska 
12.05-12.35 Podstawy finansów publicznych – A3_Podst. finan. publicznych  TEAMS  K.Kilanowska 
12.45-13.15 Podstawy prawa administracyjnego- A3_Podst. prawa admin.  TEAMS J.Ziółek 
13.20-13.50 Podstawy prawa administracyjnego- A3_Podst. prawa admin.  TEAMS J.Ziółek 
14.00-14.30 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
14.35-15.05 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 

TERMINY ZJAZDÓW 

ROK SZKOLNY 2020/2021

SEMESTR II

13.02-14.02.2021r.

27.02-28.02.2021r.

13.03-14.03.2021r.

27.03-28.03.2021r.

10.04-11.04.2021r. 

24.04-25.04.2021r. (koniec dla sem VI ZLO) 

08.05-09.05.2021r.

22.05-23.05.2021r.

12.06-13.06.2021r. 

19.06-20.06.2021