Informacja dla słuchaczy, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021