Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych sem.I   (plan nr 9)

DATA

22.01.2022 sobota

GODZINY

PRZEDMIOT

SALA

WYKŁADOWCA

09.00-09.45

Język polski

19

B.Stefańczak

9.50-10.35

Język polski

19

B.Stefańczak

10.40-11.25

Informatyka- egzamin

6

G.Kołodka

11.30-12.15

Informatyka- egzamin

6

G.Kołodka

12.20-13.05

Matematyka- egzamin pisemny

19

E.Kosińska

13.10-13.55

Matematyka- egzamin pisemny

19

E.Kosińska

DATA

23.01.2022 niedziela

GODZINY

PRZEDMIOT

SALA

WYKŁADOWCA

09.00-09.45

Język polski- egzamin pisemny

19

B.Stefańczak

9.50-10.35

Język polski- egzamin pisemny

19

B.Stefańczak

10.40-11.25

Fizyka- egzamin ustny / Historia- egzamin ustny

19/14

E.Kosińska/

R.Knap-Godyń

11.30-12.15

Fizyka- egzamin ustny/ Historia- egzamin ustny

19/14

E.Kosińska/ R.Knap-Godyń

12.20-13.05

Wiedza o społeczeństwie

19

R.Knap-Godyń

13.10-13.55

Wiedza o społeczeństwie

19

R.Knap-Godyń