Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych sem.IV  (plan nr 10)

DATA

11.06.2022 sobota

GODZINY

PRZEDMIOT

SALA

WYKŁADOWCA

9.00-9.45

Język polski- egzamin ustny/

Wiedza o społeczeństwie- egzamin ustny

20/

18

B.Stefańczak/

R.Knap-Godyń

9.50-10.35

Język polski- egzamin ustny/

Wiedza o społeczeństwie- egzamin ustny

20/

18

B.Stefańczak/

R.Knap-Godyń

10.40-11.25

Matematyka- egzamin ustny/

Historia- egzamin ustny

18/

20

E.Kosińska/

R.Knap-Godyń

11.30-12.15

Matematyka- egzamin ustny/

Historia- egzamin ustny

18/

20

E.Kosińska/

R.Knap-Godyń