Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych sem.V​ (plan nr 9)

DATA

22.01.2022 sobota

GODZINY

PRZEDMIOT

SALA

WYKŁADOWCA

9.00-9.45

Wiedza o społeczeństwie

18

R.Knap-Godyń

9.50-10.35

Wiedza o społeczeństwie

18

R.Knap-Godyń

10.40-11.25

Język polski- egzamin pisemny

18

B.Stefańczak

11.30-12.15

Język polski- egzamin pisemny

18

B.Stefańczak

12.20-13.05

Geografia

18

M.Wiśniewski

13.10-13.55

Geografia

18

M.Wiśniewski

14.00-14.45

Wiedza o społeczeństwie

18

R.Knap-Godyń

14.50-15.35

Wiedza o społeczeństwie

18

R.Knap-Godyń

DATA

23.01.2022 niedziela

GODZINY

PRZEDMIOT

SALA

WYKŁADOWCA

9.00-9.45

Język angielski- egzamin pisemny

14

M.Kościółek

9.50-10.35

Język angielski- egzamin pisemny

14

M.Kościółek

10.40-11.25

Geografia

18

M.Wiśniewski

11.30-12.15

Geografia

18

M.Wiśniewski

12.20-13.05

Matematyka- egzamin ustny

18

E.Kosińska

13.10-13.55

Matematyka- egzamin ustny

18

E.Kosińska